Beter inzicht in milieuprestaties siertelers

De samenwerking tussen certificeringsorganisaties MPS en Fairtrade moet een beter inzicht geven in de klimaatimpact en andere milieuprestaties van siertelers.

Een overeenkomst om de samenwerking te bekrachtigen, is onlangs tijdens de tuinbouwvakbeurs IPM Essen ondertekend. Het inzicht in de milieuprestaties geldt voor siertelers die aan de keurmerken MPS-ABC en Fairtrade deelnemen. Beide organisaties gaan verder onderzoeken hoe het voor de telers makkelijker wordt om zowel MPS- als Fairtrade-certificaten te behalen.

De samenwerking omvat onder meer een datarapportage van MPS naar Fairtrade over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en energie. Dit gebeurt alleen met instemming van de deelnemende bedrijven. Ook wordt aan gecertificeerde bedrijven gevraagd om hun footprint te laten berekenen met de HortiFootprint Calculator. Voor zowel telers als de certificeringsorganisaties geeft dit meer informatie over de milieu-impact op bedrijfsniveau.

Wildernis juicht meer transparantie met betrekking tot milieuprestaties toe. Momenteel is het veel extra werk om als duurzame plantenwinkel de juiste duurzaam gekweekte planten te selecteren. Bovendien zullen kwekers door meer inzicht in milieuprestaties een beter beeld krijgen en makkelijker kunnen bepalen waar meer winst te behalen met betrekking tot het verlagen van milieubelasting.

Lees het gehele artikel over de samenwerking van MPS en Fairtrade hier: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2024/02/27/mps-en-fairtrade-geven-samen-inzicht-in-milieuprestaties-siertelers