Wat is het verschil tussen biologisch gekweekte planten en duurzaam gekweekte planten?

 

Bij het duurzaam kweken van planten wordt er gelet op een aantal milieuthema’s waar een kweker aandacht aan moet besteden: Gewasbescherming (o.a. bestrijdingsmiddelen), Meststoffen, Energie, Afval en Water. Op al deze onderwerpen kan een kweker het verschil maken met betrekking tot nadelige effecten op mens en milieu.

Bij biologische planten is het verplicht dat het gehele kweekproces op een natuurlijke wijze plaatsvindt. Er mogen dus geen chemische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt en er mag geen kunstmest worden gebruikt.

Wildernis heeft alleen biologisch geteelde buitenplanten. Voor binnenplanten zijn helaas slechts een beperkt aantal biologische kwekers te vinden. Daarom heeft Wildernis ervoor gekozen om naast de biologische kwekers als standaard voor haar kwekers minimaal de certificering MSP-A te vereisten. Door deze kwekers wordt gestreefd om geen, of beperkt chemische pesticiden te gebruiken of biologische middelen. Ook letten deze kwekers op het gebruik van meststoffen door gebruik van alternatieven voor kunstmest zoals bijvoorbeeld organische meststoffen of meststoffen die geen stikstof of fosfaat bevatten.