Wat is het verschil tussen biologisch gekweekte kamerplanten en duurzaam gekweekte planten?

-Voor duurzaam geteelde kamerplanten is MPS het keurmerk.
-Voor biologische teelt is dat SKAL 

Bij het duurzaam kweken (MPS) van planten wordt er gelet op een aantal milieuthema’s waar een kweker aandacht aan moet besteden: Gewasbescherming (o.a. bestrijdingsmiddelen), Meststoffen, Energie, Afval en Water. Op al deze onderwerpen kan een kweker het verschil maken met betrekking tot nadelige effecten op mens en milieu.

Bij biologische planten (SKAL) is het verplicht dat het gehele kweekproces op een natuurlijke wijze plaatsvindt. Er mogen dus geen chemische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt en er mag geen kunstmest worden gebruikt. Biologische planten zijn in ieder geval gekweekt zonder:

– Synthetische bestrijdingsmiddelen en pesticiden
– Minerale meststoffen
– Herbiciden
– Remmers
– Gekweekt in veenarme substraat

Voor kamerplanten zijn er in Nederland helaas maar 2 biologische kwekers te vinden waar je planten kunt inkopen, met een beperkt aanbod. Daarom hebben we ervoor gekozen om bij Europese kwekers in te gaan kopen. Door dat te doen kunnen we nu met trots zeggen dat gemiddeld 30% van de kamerplanten bij Wildernis biologisch is gekweekt!

Ook heeft Wildernis ervoor gekozen om naast de biologische kwekers als standaard voor haar kwekers minimaal de certificering MSP-A te vereisen. A en A+ zijn het hoogste keurmerk van MPS. Alle planten bij Wildernis worden met de hand uitgekozen en zijn dus gegarandeerd A of A+ klasse.

Door deze kwekers wordt gestreefd om geen, of beperkt chemische pesticiden te gebruiken of preventief biologische middelen te gebruiken. Ook letten deze kwekers op het gebruik van meststoffen door gebruik van alternatieven voor kunstmest zoals bijvoorbeeld organische meststoffen of meststoffen die geen stikstof of fosfaat bevatten. Ze kunnen bijv. ook gebruik maken van aardwarmte voor het verwarmen van kassen of zonne-energie. Het efficiënt hergebruiken van rest stoffen, water etc. het kan allemaal bijdragen tot een hogere duurzaamheidsklasse.